9:00 - 17:00

Luni - Vineri

office@catalogdecase.ro

Arh.Razvan Gologan

0722-69.09.49

021-467.11.35

Compare Listings

Acte necesare. Cum se comanda proiectul. Autorizatia de construire

Aflati ce pasi trebuie sa urmati pentru a incepe construirea unei case, care sunt responsabilitatile dvs. in fiecare etapa si ce inseamna Autorizatie de Construire, Certificat de Urbanism, Proiect de Autorizare (PAC sau DTAC) si Studiu Geotehnic.

Etape in procesul de autorizare a constructiei:

1. Solicitati Certificatul de Urbanism (CU) de la primaria localitatii/ sectorului in care se afla terenul pe care vreti sa construiti. Certificatul de Urbanism este un act informativ, prin care Primaria va comunica conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine autorizatia de construire: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, avizele si acordurile ce trebuie obtinute etc.

Pentru a obtine Certificatul de Urbanism, trebuie sa aveti urmatoarele acte cf. legii: actul de proprietate, planurile cadastrale, cererea tip si dovada achitarii unei taxe. In mod normal si legal pentru a obtine acest document nu aveti nevoie de vreo documentatie speciala intocmita de proiectant, insa experientele noastre din ultima vreme demonstreaza ca din ce in ce mai multe Primarii solicita in plus, pe langa documentele necesare cf. legii, un memoriu tehnic de arhitectura, sau chiar planuri desenate. Pentru rezolvarea unor astfel de probleme, solutia cea mai rapida ar fi intocmirea de catre proiectant a documentatiilor solicitate suplimentar fata de actele prevazute in lege.

2. Comandati Studiul geotehnic pentru a afla conditiile de fundare specifice terenului dvs. (va putem oferi optional acest serviciu); Studiul geotehnic va analiza calitatea si caracteristicile terenului de fundare, oferind proiectantului informatiile necesare pentru calcularea si dimensionarea corecta a fundatiilor. In cazul constructiilor de importanta redusa din mediul rural (case maxim Parter + 1 Etaj), nu aveti obligativitatea legala de a avea un studiu geotehnic, dar, chiar si in acest caz, este recomandabil sa comandati studiul geotehnic, astfel incat proiectarea fundatiilor sa se bazeze pe acesta.

3. Alegeti proiectul dorit din Catalogul de case si stabiliti impreuna cu specialistii nostri tema de proiectare.
Echipa noastra va definitiva proiectul pe baza eventualelor modificari pe care le solicitati, a conditiilor impuse de certificatul de urbanism si a studiului geotehnic. Dvs. veti primi dosarele complete pentru autorizare (Proiectul de autorizare a constructiei – DTAC) sau/ si pentru executie (Proiectul tehnic si detaliile de executie – PT si DDE), in functie de pachetul de proiectare ales.

Termenul de predare al proiectului este de 10-20 zile lucratoare de la semnarea contractului de proiectare, in functie de pachetul de proiectare pentru care optati.

4. Solicitati avizele de amplasament si acordurile necesare pentru autorizatia de construire. Avizele necesare sunt mentionate in Certificatul de Urbanism si se obtin de la Protectia Mediului (avizul de mediu), respectiv de la furnizorii de utilitati care au dezvoltate retele in zona in care se afla terenul (de ex. va poate fi solicitat avizul de la Electrica, gaze, etc.).

5. Solicitati Autorizatia de construire, depunand la Primaria locala dosarul complet de autorizare (pe care l-ati primit in baza contractului semnat cu firma noastra de proiectare) si avizele obtinute la punctul anterior;

Dupa obtinerea autorizatiei, puteti incepe executia constructiei (respectand proiectul tehnic), fie cu o firma specializata, fie in regie proprie.
Obligatii legale in aceasta faza:
– anuntati Primaria si Inspectoratul de Stat in Constructii cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor;
– angajati un diriginte de santier autorizat, care sa reprezinte interesele dvs. in raport cu constructorul, sa urmareasca buna desfasurare a lucrarilor si respectarea proiectului;
– se intocmeste, prin grija dirigintelui de santier, Cartea tehnica a constructiei (cuprinde toate documentele privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei – de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor);
– se efectueaza receptia la terminarea lucrarilor in prezenta dvs., a dirigintelui de santier, a executantului, a proiectantului, si a reprezentantului Primariei.

Glosar:

 

Autorizatia de construire

este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

 

Dosarul prin care se solicita AC se intocmeste cf. Legii 50/1991 si va cuprinde:
1. cerere tip pentru emiterea AC;
2. certificatul de urbanism (in copie);
3. dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
4. proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);
5. avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;
6. dovada privind achitarea taxelor legale.

Termenul legal de eliberare a AC este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

Certificatul de urbanism

este un act public eliberat la cerere de catre Primaria localitatii/sectorului in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care a fost solicitat.
C.U. nu permite construirea, ci informeaza cu privire la principalele caracteristici ale constructiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietatii, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului, etc.) si enumera actele ce se vor depune pentru obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv avizele si acordurile necesare (utilitati urbane, protectia mediului, aparare civila etc.).

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie sa depuna la biroul de urbanism din cadrul Primariei un dosar cuprinzand (cf. Normelor metodologice din 12 oct. 2009 de aplicare a Legii 50/1991):
-cerere tip;
-planuri topografice/ cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru. Planurile pot fi obtinute din documentatia cadastrala a terenului (daca dispuneti de ea) sau de la Oficiul de Cadastru teritorial; (2 exemplare)
-chitanta care atesta plata taxei de eliberare a CU; (copie)

In unele cazuri autoritatile pretind contrar prevederilor legale documente suplimentare cum ar fi: actul de proprietate, memoriu in care sa se specifice scopul solicitarii, plan de situatie cu constructia propusa, etc.
Cf. legii, CU se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.

Expertiza tehnica a constructiei este procesul prin care o constructie existenta este analizata de catre un expert atestat MLPTL. Aceasta este ceruta prin certificatul de urbanism in cazul in care solicitati modificari la o cladire existenta sau atunci cand constructia propusa se va lipi de o constructie existenta (ex. alipire la calcan).

Planuri de urbanism (PUD, PUZ) sunt documentatii de urbanism, care se realizeaza de catre specialisti atestati si se aproba de Consiliul local, prin care se modifica sau se completeaza regulile de urbanism existente (parametrii in care se poate construi) pentru un teren (PUD) sau o zona mai mare (PUZ). Certificatul de urbanism poate cere intocmirea unui PUD sau PUZ atunci cand se solicita o derogare de la normele urbanistice sau acestea nu ofera suficiente informatii.

Proiectul tehnic si detaliile de executie (PT+DDE) este documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

Proiectul de autorizare a constructiei (DTAC sau PAC) se constituie din parti ale proiectului tehnic (PT) necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.
Va cuprinde:
1. Piese scrise: deviz general, memorii, la care se vor anexa studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor;
2. Piese desenate – planuri generale si planse pe specialitati:
– arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;
– structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii;
– instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, termice.

Studiul geotehnic este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a dimensiona corect fundatia cladirii.

Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In ceea ce priveste locuintele unifamiliale, doar referatul de verificare a rezistentei cladirii este necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanta redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului.

 

Related posts

Certificat de Urbanism

Ce este un Certificat de Urbanism (CU)? Certificatul de Urbanism este un act emis de Primarie,...

Citeste...

6 motive pentru care merita sa angajati un diriginte de santier

Cine este omul de pe santier care va reprezinta interesele? Cum aveti garantia că proiectul este aplicat. Iată 6 motive pentru care sa-ti angajezi un diriginte de santier.

Citeste...

Nerespectarea proiectului de autorizare

Se intampla destul de des ca beneficiarii, cand incep constructia casei, sa nu respecte un...

Citeste...

Nume